Valerius Antias, 1. årh. f.Kr., romersk historiker, som skrev et værk om Roms historie fra grundlæggelsen til 91 f.Kr. Valerius Antias var en væsentlig forudsætning og kilde for Livius. Kun senere citater fra hans værk er bevaret.