Vagn Skovgaard-Petersen, 1931-2006, dansk historiker, professor i historie ved Danmarks Lærerhøjskole 1980-99. Skovgaard-Petersens forskning, der først og fremmest omfattede skolehistorie, udsprang af en optagethed af skolens demokratiske dannelsesopgave. Han var drivkraft i skolehistorisk og anden historisk forskning, også på nordisk plan, og var således bl.a. initiativtager til oprettelsen af Dansk Skolemuseum. Hovedværker i hans forfatterskab er disputatsen Dannelse og demokrati. Fra latin- til almenskole (1976) og Tiden 1814-1864. Danmarks Historie bd. 5 (1985).