VSB-pagten, se Den Finsk-sovjetiske Venskabs-, Samarbejds- og Bistandspagt.