V. Fausbøll var en dansk orientalist, professor ved Københavns Universitet 1878-1902. Ved hjælp af håndskrifter, som Rasmus Rask havde hentet i Indien, grundlagde Fausbøll studiet af sproget pali i Europa. Han var også optaget af dansk sprog og udgav bl.a. under pseudonymet V. Kristiansen den første danske slangordbog, Bidrag til en Ordbog over Gadesproget og saakaldt Daglig Tale (1866).