V.E. Gamborg, Villads Emanuel Gamborg, 1865-1929, dansk aktuar og politiker. Gamborg var medstifter af Nordisk Livsforsikrings-Aktieselskab af 1897 og Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af 1898 og administrerende direktør i begge selskaber. Han gjorde en betydelig indsats for at udbrede kendskabet til forsikring, bl.a. gennem foredrag i radioen, og han var formand for Den Danske Aktuarforening 1925-29. Som repræsentant for Det Radikale Venstre var Gamborg MF 1918-26.