V-tegnet, (V fork.f. eng. victory 'sejr'), tegn, som dannes ved at strække og sprede pege- og langfingeren ud. Tegnet blev under 2. Verdenskrig symbol for de allieredes, særlig briternes, sejrsvilje. BBC tog det op i sine nyheds- og propagandaudsendelser, oversat til morsealfabet (∙∙∙ −). Da indledningstakten til Beethovens 5. symfoni anvender denne rytme, benyttedes den ofte som indledning til udsendelserne. Også tyskerne tog V-tegnet op. Hos dem stod det for Victoria, sejrens gudinde, og for Vergeltung 'gengældelse', se V1 og V2. Også efter krigen har V-tegnet vundet udbredelse, bl.a. under ungdomsoprøret, og omkring 2000 forbindes det ofte med sportsbegivenheder.