Völkischer Beobachter, tysk dagblad. Avisen blev grundlagt som Münchener Beobachter i 1887, men skiftede navn i 1920, da den blev propagandaorgan for NSDAP. Efter Hitlers magtovertagelse i 1933 blev avisen regeringsorgan, og oplaget steg fra 4500 i 1925 til 1,7 mio. i 1944. Alfred Rosenberg, en af nationalsocialismens førende ideologer, var bladets chefredaktør indtil 1937. Völkischer Beobachter gik ind 27.4.1945.