Vällingby, nordvestlig forstad til Stockholm. Byen blev 1947-50 planlagt i detaljer efter model fra de engelske new towns. Omkring tunnelbanen (1952) opbyggedes en bykerne med højhuse og et storcenter, der skulle træde i stedet for service i Stockholms bymidte, og der blev bygget haveboliger og oprettet arbejdspladser. De høje idealer om en harmonisk og lokalt baseret forstad har vist sig vanskelige at opfylde i det lange løb.