Uwe Jens Lornsen, 18.11.1793-12.2.1838, slesvig-holstensk embedsmand og politisk skribent. Lornsen var født på Sild og blev uddannet i Tyskland, hvor han blev grebet af Burschenschaft-bevægelsen. Fra 1822 var han ansat i Det Slesvig-Holsten-Lauenborgske Kancelli i København, og i 1830 udnævntes han til landfoged på sin hjemø. Samme år udgav han skriftet Ueber das Verfassungswerk in Schleswig-Holstein, hvori han rettede angreb på statsstyrelsen og krævede, at der blev indkaldt en landdag som forberedelse til fælles forfatning og administration for de to hertugdømmer i en art personalunion med Danmark. Pga. dette blev Lornsen arresteret og idømt et års fængsel og tab af sit embede. Skriftet afstedkom ikke den politiske bevægelse, han havde ønsket, men var dog en af de faktorer, der førte til loven om rådgivende stænder i 1831. Fængselsopholdet knækkede ham fysisk og psykisk. Han udvandrede og opholdt sig bl.a. i Brasilien, inden han under et ophold i Schweiz tog sit liv. Lornsen blev en pionerskikkelse for den senere slesvig-holstenske bevægelse og dens martyr.