Utterslev Mose, naturområde med rørskove, åbent vand, parkanlæg og et tæt net af cykel- og gangstier i det nordvestlige København; i alt 200 ha. Mosen gennemskæres af Hillerødmotorvejen og omgives af villakvarterer og Tingbjergbebyggelsen. Området er bl.a. kendt for et rigt fugleliv året rundt. Mosen indgik i Københavns befæstning som en østlig forlængelse af Vestvolden. Københavns Kommune besluttede i 1925, at den skulle omdannes til bypark, og 1939-43 blev vandfladerne skabt ved opgravning af rørskov. Et rodzoneanlæg fra 1990'erne beskytter vådområdet mod forurening. Utterslev Mose blev fredet i 2000.