Uruguay, Río Uruguay, flod i det vestlige Uruguay. Floden er 1593 km lang. Kildefloderne udspringer i Serra Geral i det sydøstlige Brasilien (Rio Uruguai), og den er grænseflod mellem Paraguay, Brasilien, Argentina og Uruguay. Mod SV løber den sammen med Paraná og munder ud i Río de la Plata-bugten.