Untergang des Abendlandes, (ty., titel på en bog udgivet i 1918 af den tyske filosof Oswald Spengler (1880-1936), hvori han forudsiger den vesteuropæiske kulturs afslutning), vesterlandenes (dvs. Europas) undergang.