Unionistpartiet, flere nordirske partier og grupperinger. Ældst er Ulster Unionist Party eller Official Unionist Party, der blev stiftet 1920 ved Irlands og Nordirlands adskillelse. 1971 stiftedes Democratic Unionist Party, som tager afstand fra enhver tilnærmelse til Irland, og 1974 brød en mere rabiat gruppe, United Ulster Unionist Council, ud herfra.