Unicode, standard for kodning af skrifttegn på computere. Unicode har i modsætning til ASCII koder for de fleste ikke-latinske alfabeter, fx græsk, russisk, hebraisk, arabisk, japansk og kinesisk samt en lang række specialtegn. Unicode kan ligeledes håndtere skriftsystemer, som læses fra højre mod venstre og nedefra og op. Unicode omfatter i dag (2006) mere end 100.000 forskellige tegn, men har plads til ca. 1 mio. Standarden forenkler kodning og visning af specialtegn og tekst skrevet med forskellige alfabeter. For at kunne skrive og læse dokumenter kodet med Unicode kræver det, at computerens programmer understøtter standarden, og at den rummer filer med beskrivelser af de anvendte tegn — såkaldte tegntabeller. Unicode er i dag standard i langt de fleste kontorprogrammer og internetbrowsere til de fleste styresystemer.