Ungfinska partiet, Nuorsuomalainen puolue, Ungfinner, finsk politisk bevægelse og parti, der opstod i 1894, da den liberale ungfinske fløj brød ud af Finska partiet. Ungfinnerne ønskede i modsætning til de såkaldte gammelfinner at samarbejde med svenskerne mod russificeringen, ligesom de var tilhængere af en liberal reformpolitik. Ved valgene fremstod Ungfinska partiet først som selvstændigt parti fra 1907. Med 25-30 mandater og lederskikkelser som K.J. Ståhlberg og P.E. Svinhufvud spillede det en betydelig rolle i forbindelse med Finlands opnåelse af selvstændighed. Efter 1918 indgik de fleste Ungfinner i Framstegspartiet.