Umberto Saba, egl. Umberto Poli, 1883-1957, italiensk lyriker, født i Trieste, som spiller en stor rolle i hans digtning (jf. samlingen Trieste e una donna (1912, Triest og en kvinde)). Saba er en outsider i forhold til samtidens symbolisme og avantgarde. Hans enkelt monumentale tone er klassisk og bibelinspireret, mens temaerne er præget af modernistisk tysksproget kultur, Nietzsche og Freud. Saba samlede sine digte i en selvbiografisk orienteret struktur i Il Canzoniere (1921, stadigt udvidede udgaver til 1965). Også prosastykkerne Scorciatoie e raccontini (1946, Genveje og skitser) er interessante ligesom den posthumt udgivne, selvbiografiske roman Ernesto (1975).