Ulvedyb, inddæmmet fjordarm syd for Ølands Vejle, adskilt fra Gjøl Bredning (Limfjorden) af en vejdæmning; se Vejlen.