Ulrik Scheffer, 1716-1799, svensk rigsråd og officer, greve 1771; bror til C.F. Scheffer. Fra 1750'erne blev Ulrik Scheffer en indflydelsesrig mand hos Hattarna, ved siden af at han havde sin militære og diplomatiske karriere. Hans vigtigste indsats faldt dog under Gustav 3.s enevælde, hvor han 1772-83 var kancellipræsident (regeringschef). Den forsigtige administrator var en nyttig mand for kongen, men kunne i det lange løb ikke godtage den stadig dristigere udenrigspolitik. Scheffer havde gode kontakter til Danmark og var en af hovedmændene bag det vigtige Dansk-svensk-russiske Neutralitetsforbund 1780.