Ulrik Christian Gyldenløve, 24.6.1678-8.12.1719, dansk greve og søofficer; søn af Christian 5. og Sophie Amalie Moth. Gyldenløve blev som 18-årig admiral og avancerede senere til yderligere topposter i flådens ledelse. I krigen med Sverige i 1700 og i Store Nordiske Krig havde han vigtige sømilitære hverv. Gyldenløve var initiativtager til Søkadetakademiet, der oprettedes i 1701.