Ulrich von Brockdorff-Rantzau, 1869-1928, tysk diplomat og politiker. Brockdorff-Rantzau var fra 1912-18 tysk gesandt i Danmark; han støttede den danske neutralitetspolitik. Herefter blev han i 1919 partiløs udenrigsminister i den socialdemokratisk ledede tyske regering og prøvede ved fredsforhandlingerne i Paris forgæves at mildne de hårde fredsbetingelser for Tyskland. Han afviste at underskrive Versaillestraktaten og trådte tilbage i juni 1919. Brockdorff-Rantzaus karriere blev afsluttet med en ambassadørpost i Moskva 1922-28; her virkede han for tysk tilnærmelse til Sovjetunionen.