Sofia-katedralen i Kyiv blev bygget i 1000-tallet. Her fotograferet i 2019.
Volker Preusser/Imago/Ritzau Scanpix.
Ung mand i en historisk uniform deltager i januar 2022 i en mindemarch for studenter, der blev dræbt i 1918 i kamp mod sovjetiske tropper.
Serhii Nuzhnenko/Reuters/Ritzau Scanpix.
Ukrainere markerer 73-året for sejren over Nazityskland i maj 1945. Kvinden bærer et portræt af Georgij Zjukov, general i Den Røde Hær.
Sergey Dolzhenko/EPA/Ritzau Scanpix.

Denne artikel omhandler Ukraines historie fra 900 e.v.t. og frem til nutiden. Tidligere perioder behandles i artiklen om Ukraines forhistorie.

Oversigt

Omkring år 900 var Kyiv centrum for Riget Rus, der var begyndelse til Rusland. Efter at dets magtcentrum flyttede mod øst var de ukrainske områder i århundreder under først litauisk og senere polsk kontrol.

I 1600-tallet dannedes en ukrainsk kosakstat. I 1700-tallet blev de ukrainske områder delt og indgik frem til 1914 i dels habsburgmonarkiet og Østrig-Ungarn og dels i Rusland.

Efter 1. Verdenskrig blev Ukraine i 1918 en selvstændig republik, men den nydannede Sovjetunionen invaderede og fra 1920 blev Ukraine en sovjetisk republik. Under 2. Verdenskrig var Ukraine et af de hårdest ramte krigsområder, mens kampene rasede og splittede landet og befolkningen.

I 1991 blev Ukraine igen selvstændigt i forbindelse med Sovjetunionens sammenbrud.

Kyiv som centrum for Riget Rus

Den første statsdannelse i Ukraine var Kijev-Rus fra ca. 900 (se Ruslands historie indtil 1689). De vestlige Rus-fyrstendømmer Galicja og Volynien udviklede sig efter sammenlægningen i 1199 til et magtcenter, som videreførte arven fra Kijevriget (se Galitj-Volynien). Efter mongolstormen 1240-1241 blev Ukraine konsolideret af fyrst Danylo (død 1264), som 1253 lod sig krone.

De ukrainske lande kom under litauisk og polsk kontrol i midten af 1300-tallet, og i 1569 afstod Litauen sine ukrainske besiddelser til Polen, da fællesstaten blev oprettet. I bufferzonen til Osmannerriget opstod organiserede samfund af frie bønder og fribyttere, der som kosakker trådte frem som en ny militær og politisk faktor i slutningen af 1500-tallet.

Kosakstaten 1648-1711

Statue i Kyiv af kosaklederen Bogdan Khmelnitsky (1595- 1657) fotograferet på en tåget decemberdag i 2005.
Sergei Supinsky/AFP/Ritzau Scanpix.

De sociale og religiøse spændinger under det polske adelsvælde udløstes i 1600- og 1700-tallet i bondeopstande. En kosakopstand 1648-1649 førte til dannelsen af en ukrainsk kosakstat under Bohdan Khmelnytskyj, som i 1654 aflagde troskabsed til den russiske zar.

Polen og Rusland indgik 1667 aftale om at dele Ukraine i to indflydelseszoner langs Dnepr. Polske godsejere vendte tilbage til den urolige vestlige bred, hvilket førte til nye opstande, som bidrog til at svække Polen.

Kosakstaten på den østlige bred oplevede en kulturel opblomstring, men selvstyret blev væsentligt indskrænket efter Slaget ved Poltava 1709. De sidste rester af uafhængige statsinstitutioner forsvandt i 1785, da Katarina 2. optog kosakeliten i den imperiale adel.

Imperietiden

Fra Polens delinger 1772-795 indtil 1914 var de ukrainske lande delt mellem Habsburgerriget og Rusland. Galicja i Habsburgerriget blev centrum for den ukrainske nationalbevægelse, først som et resultat af josefinismen, senere tilskyndet af de revolutionære begivenheder i 1848.

Det var dog først efter en langvarig kulturkamp og sprogstrid, at Galicjas græsk-katolske ruthenere identificerede sig som ukrainere og gjorde fælles sag med de ortodokse ukrainere i Det Russiske Imperium.

I den russiske del af Ukraine hindrede styret med hård hånd ethvert tilløb til ukrainsk politisk organisering før 1905, bl.a. indførtes efter Januaropstanden i Polen (1863-1864) strenge forbud mod brugen af ukrainsk sprog. Det afskar effektivt den nationalt sindede elite fra at få bondebefolkningen i tale.

Den ukrainske revolution 1917-1920 og Sovjetukraine

I forbindelse med Det Russiske Imperiums sammenbrud efter 1. Verdenskrig opstod 1918 en ukrainsk stat, Den Ukrainske Folkerepublik (UNR), hvis præsident blev historikeren Mykhajlo Hrusjevskyj.

Den Røde Hær foretog tre invasioner 1918-1920, og Ukraine var reelt kastet ud i den russiske borgerkrig. 1919-1920 blev præget af bondeopstande, jødepogromer og et hvidt militærdiktatur. I et sidste forsøg på at sikre UNR opgav man Østgalicja og allierede sig med Polen. En polsk-ukrainsk hær blev ført til Kyiv i 1920, men en sovjetrussisk modoffensiv drev den tilbage til Warszawa.

Den Ukrainske Socialistiske Sovjetrepublik var en realitet i oktober 1920. Østgalicja blev indlemmet i Polen i 1923, og ca. 5 millioner ukrainere blev andenrangsborgere her indtil 1939.

Efter flere lidelser under krigskommunismen og en hungersnød 1921-1923 høstede Ukraine fra midten af 1920'erne fordele af de lempelser, som iværksattes for at legitimere sovjetstyret over for den ukrainske befolkning.

Det ukrainske sprog og en ihærdig indsats mod analfabetismen blev brugt som våben i den kommunistiske opdragelse af befolkningen. Et industriboom blev finansieret af nationaliseringer og tvangskollektivisering af landbruget. Bøndernes modstand mod kollektiviseringen, urealistiske planmål og voldsomme kornrekvisitioner førte i 1932-1933 til en hungerkatastrofe, som i Ukraine og på Krim alene kostede op mod 5 millioner menneskeliv. Den menneskeskabte katastrofe betegnes på ukrainsk Holodomor 'hunger-udryddelsen'.

Omlægningen til planøkonomi markerede et politisk omsving til traditionel storrussisk centralisme og et opgør med nationalkommunismen, som kulminerede i de ukrainske terrorår 1933-1934. Efter nye udrensninger 1936-1938 blev ukrainerne og de nationale mindretal udsat for russificering og ideologisk ensretning. De brutale udrensninger gik i høj grad ud over Ukraines polske mindretal.

2. Verdenskrig og efterkrigstiden

Som en udløber af Den Tysk-sovjetiske Ikke-angrebspagt besatte Sovjetunionen Østpolen i 1939 og Nordbukovina og Bessarabien i 1940. Krigen og den tyske og rumænske besættelse 1941-1944 påførte Ukraine uhyrlige menneskelige og materielle tab. 28.000 landsbyer og 700 byer var ødelagt. Nogle ukrainske nationalistiske grupperinger støttede Tyskland i kampen mod Sovjetunionen, og i flere år efter krigen fortsatte nationalistiske partisaner med at bekæmpe de sovjetiske styrker i landet. Som følge af jødeudryddelsen og deportationer af tyskere og krimtatarer samt befolkningsudvekslinger med Polen og Tjekkoslovakiet 1944-1946 mistede Ukraine sin multietniske karakter. I det nye Sovjetukraine udgjorde russerne den eneste større ikke-ukrainske befolkningsgruppe; til gengæld var det ukrainske etniske område for første gang samlet i én stat. Efter visse indrømmelser til den ukrainske nationalfølelse under krigen blev den traditionelle russiske nationalisme igen sat i højsædet. Krim blev dog overdraget til Ukraine i 1954.

I midten af 1980'erne fremstod ukrainerne som loyale sovjetborgere. Størstedelen af befolkningen havde tilpasset sig politisk, men der eksisterede et lille højtuddannet og nationalt bevidst ukrainsk befolkningslag, som ikke lod sig assimilere. Gorbatjovs reformpolitik skabte forventninger om forandringer, men den konservative republikledelse blokerede for ændringer. Efter udskiftninger i partiledelsen i 1989 dannede kulturforeninger og nyligt løsladte dissidenter en folkebevægelse for perestrojka, Rukh. Bevægelsen blev velrepræsenteret i Ukraines parlament ved valget i 1990. Rukhs uafhængighedslinje vandt efter omfattende strejker tilslutning fra en del af den gamle partielite anført af Leonid Kravtjuk. Efter Augustkuppet i Moskva 1991 erklærede Ukraines parlament landet for selvstændigt den 24. august 1991. Erklæringen blev sat til folkeafstemning den 1. december 1991, hvor valgdeltagelsen var 84,1 %, hvoraf 90,3 % stemte ja til uafhængigheden. Den 5. december 1991 valgtes Kravtjuk til præsident på et nationalkommunistisk program med 61,5 % af stemmerne.

Ukraines historie efter selvstændigheden

Ukraine var strukturelt uforberedt på selvstændigheden. Den politiske ledelse satsede på national og statslig konsolidering og udskød gennemgribende økonomiske og politiske reformer. Landet fik dog hurtigt andel i internationale låne- og støtteordninger, især efter beslutningen i 1994 om at skrotte atomvåbnene fra sovjetperioden. Efter valget af Leonid Kutjma til præsident blev forholdet til Rusland normaliseret, og separatisttendenser på Krim og i Østukraine forstummede. Ukraine blev medlem af Europarådet i 1995. Trods vedtagelsen af en demokratisk forfatning efter vestligt mønster i 1996 hæmmer visse manglende følgelove og hyppige politiske kriser mellem den lovgivende og den udøvende magt Ukraines yderligere integration i europæiske strukturer.

Kutjmas præsidenttid

Ukraines præsident Leonid Kutjma og Ruslands præsident Vladimir Putin under et topmøde på Jalta d. 18. august 2000.
Alexander Natruskin/AFP/Ritzau Scanpix.

Ved parlamentsvalget i 1998 fik kommunistpartiet 122 mandater, Folkebevægelsen (ved Tjornovil) 46 mandater, Det Socialistiske Parti (Bondepartiet) 35 mandater, Det Grønne Parti 19 mandater, Folkets Demokratiske Parti 27 mandater, Hromada 23 mandater, Det Progressive Socialistiske Parti 17 mandater, Det Socialdemokratiske Parti 17 mandater, Folkepartiet 78 mandater, Reform- og Ordenpartiet 4 mandater, Kongres af Ukrainske nationalister 7 mandater, Uafhængige 105 mandater. 15 sæder blev ikke besat.

Ved præsidentvalget i 1999 blev den siddende præsident, Leonid Kutjma, genvalgt med 56,3 % af de afgivne stemmer efter i anden valgrunde at have besejret modkandidaten fra venstrefløjen. Forud var gået en mudret valgkamp, hvor to blokke bestående af forskellige partier havde stået over for hinanden. Kutjma spillede her dygtigt på opgøret med kommunismen og på økonomisk liberalisering og fortsat tilnærmelse til Vesteuropa. Valget understregede den mærkbare skillelinje mellem Vestukraine og Østukraine, hvor venstrefløjen (kommunisterne) især har deres basis. Præsidenten afsatte i 2001 efter uenighed om den økonomiske politik den reformvenlige premierminister Viktor Jusjtjenko, efter at denne havde siddet halvandet år på posten.

Ved parlamentsvalget i 2002 fik Jusjtjenkos blok af partier, Vort Ukraine, hvori bl.a. indgår partier, der er udsprunget af folkebevægelsen Rukh, 112 mandater. Præsident Kutjmas blok, For et forenet Ukraine, fik 101 mandat. Ukraines Kommunistiske Parti fik 65 mandater. Julija Tymosjenko Blok fik 22 mandater. Ukraines Socialistiske Parti fik 23 mandater. Ukraines Socialdemokratiske Parti 24 mandater. Der var 94 partiløse. Kutjmas politik syntes herefter at have antaget stadig mere centralistiske træk og gik i retning af en stigende tilnærmelse til Rusland. Præsidentens anden embedsperiode var præget af politiske skandaler, ligesom den generelle udvikling medførte, at Europarådet en overgang tog Ukraines medlemskab fra 1995 op til revision.

Politisk konfrontation og en orange revolution

Den nyvalgte præsident, Viktor Jusjtjenko, under fejringer i Kyiv i januar 2005.
Sergey Supinski/AFP/Ritzau Scanpix.

Den største politiske skandale var sagen om mordet på en regeringskritisk journalist i efteråret 2000. Kutjma benægtede meddelagtighed, men i 2002 og 2003 organiserede oppositionen massedemonstrationer mod ham med beskyldninger om korruption og krav om, at han skulle trække sig tilbage. Da Kutjma ikke kunne genvælges i 2004, satsede hans støtter på at få hans premierminister siden 2002, Victor Janukovytj, valgt til præsident; denne blev også åbenlyst støttet af Rusland. Janukovytj vandt knebent over Jusjtjenko i anden valgrunde i november 2004. Det stod imidlertid klart, at Janukovytjs sejr var et resultat af udbredt valgfusk, og oppositionen gik på gaderne i den såkaldte orange revolution, efter Jusjtjenkofløjens valgkampfarve.

Revolutionen resulterede i, at Højesteret kendte anden runde ugyldig og bestemte, at den skulle gå om i december, hvor Jusjtjenko vandt præsidentposten ved en anerkendt afstemning med 52 % af stemmerne over Janukovytj, der fik 44 %. Jusjtjenko udnævnte sin kampfælle fra den orange revolution, Julija Tymosjenko, til premierminister, og hans magtovertagelse betød en markant ændring i ukrainsk politik med større åbenhed, mere pressefrihed og lov og orden. Imidlertid blev hans hold snart splittet, og der blev fremsat anklager om korruption blandt hans nærmeste medarbejdere.

I september 2005 blev premierminister Julija Tymosjenko afskediget af præsident Jusjtjenko. Både hun og Janukovytj fik dog et politisk comeback ved parlamentsvalget i marts 2006, hvor hendes blok fik 22 % af stemmerne og 129 mandater, Regionernes Parti 32 % og 186 mandater, mens Jusjtjenkos blok Vort Ukraine kun fik 14 % og 81 mandater. Jusjtjenko havde ikke levet op til forventningerne.

På denne baggrund indledte en orange koalition bestående af Tymosjenkos blok, Vort Ukraine og Socialistpartiet, der tilsammen rådede over 243 af parlamentets 450 pladser, forhandlinger om at danne regering. Ifølge de forfatningsændringer, der var blevet vedtaget under præsidentvalgkrisen i december 2004 med virkning fra den 1. januar 2006, skulle præsidenten overlade en betydelig del af sin magt til parlamentet og regeringen. Efter tre måneders forhandlinger måtte den orange koalition opgive at danne regering, idet Socialistpartiet forlod koalitionen og indgik i en koalition med Regionernes Parti og Kommunistpartiet under ledelse af Janukovytj. Denne såkaldte "antikrisekoalition" gjorde en ende på den langtrukne politiske krise, da den i begyndelsen af august 2006 enedes med præsident Jusjtjenko om en aftale om national enhed. På grundlag af denne politiske programerklæring dannedes der en regering med Janukovytjj som premierminister og repræsentanter for Jusjtjenko på posterne som bl.a. udenrigsminister og forsvarsminister.

Dyb krise i den orange koalition

Julija Tymosjenko tiljubles ved fejringen i november 2005 af et-årsdagen for den orange revolution.
AFP/Ritzau.

Janukovytj brød dog hurtigt den nationale enhed i et forsøg på at tage magten fra præsident Jusjtjenko. Inden årets udgang havde parlamentet fået afskediget de fleste af Jusjtjenkos ministre, og i januar 2007 vedtog antikrisekoalitionen med støtte fra Julija Tymosjenkos blok en lov som fratog præsidenten retten til personligt at udnævne sin udenrigsminister og forsvarsminister, hvorpå den provestlige udenrigsminister tog sin afsked. I marts 2007 gik et antal parlamentsmedlemmer fra Jusjtjenkos blok Vort Ukraine og Julija Tymosjenkos blok over til Janukovytj-koalitionen, der herefter regnede med at kunne få det forfatningsmæssige flertal på 300 af parlamentets 450 medlemmer inden længe og være i stand til at nedstemme præsidentens vetoer og ændre forfatningen. For at forhindre dette opløste præsident Jusjtjenko parlamentet og udskrev valg.

Det blev starten på en ny langvarig politisk krise, som endte med valget i september 2007. Det blev en stor sejr for Julija Tymosjenko, der vandt 27 mandater, og et mindre nederlag for Viktor Jusjtjenkos blok, der udvidet med partiet Nationalt Selvforsvar gik tilbage med ni mandater. Victor Janukovytjs Regionernes Parti gik 11 mandater frem og var stadig det største parti i parlamentet. Sammen kunne blokkene i den orange koalition dog mønstre 228 mandater og dermed et flertal på tre. Der gik imidlertid mere end to måneder, før de orange partnere kunne enes om at danne regering med Julija Tymosjenko som premierminister. Hun blev godkendt af parlamentet den 18. december 2007 med en stemmes flertal. Den orange koalition mistede dog sit flertal i juni 2008, og det i forvejen dårlige forhold mellem Jusjtjenko og Tymosjenko uddybedes i forbindelse med konflikten mellem Rusland og Georgien om Sydossetien.

Præsident Jusjtjenko tog skarp afstand fra Ruslands fremfærd over for Georgien, mens Tymosjenko undlod at kritisere Rusland. Da parlamentet samledes i begyndelsen af september 2008, gik den orange koalition helt i opløsning, idet et flertal bestående af Regionernes parti, Julija Tymosjenkos Blok, dele af Jusjtjenkos blok og kommunistpartiet stemte for betydelige indskrænkninger i præsidentens beføjelser.

Tilnærmelse til Vesten

Demonstranter med ukrainske flag i Kyiv i december 2013. Demonstranterne protestede mod den russisk-venlige præsident Viktor Janukovytj.
Sergei Grits/AP/Ritzau Scanpix.
Den 27. juni 2014 fejrer demonstranter i Kyiv indgåelse af en samarbejdsaftale mellem EU og Ukraine.
Genya Savilov/AFP/Ritzau Scanpix.

Under Jusjtjenkos præsidentperiode forbedredes forholdet til Vesten, og Ukraine genfremsatte ønsket om medlemskab af NATO og EU. Såvel NATO som EU reagerede meget positivt på denne nyorientering i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. I aftalen om national enhed gentog parterne Ukraines ønske om at blive integreret i såvel EU som NATO, mens der ikke stod noget om hverken SNG eller Rusland.

Det stod dog klart, at et EU-medlemskab ikke ville komme på tale i en overskuelig fremtid, og i 2006 var kun 20 % af ukrainerne stemt for et medlemskab af NATO.

I begyndelsen af 2008 udtrykte Ukraine ønske om at få en medlemskabshandlingsplan fra NATO, men på NATO-topmødet i april 2008 blev Ukraine kun stillet i udsigt at blive medlem engang i fremtiden. På EU-Ukraine-topmødet i september 2008 fik Ukraine løfte om en associeringsaftale, men ikke om medlemskab af EU.

Forholdet til Rusland hvilede på en aftale samarbejdsaftale af 1997 og aftalen om den russiske Sortehavsflådes basefaciliteter i Sevastopol og på Krim fra samme år. I 2003 blev venskabet sat på prøve i Kertjstrædet mellem Sortehavet og Det Azovske Hav, og striden om grænsedragningen her var endnu i begyndelsen af 2006 genstand for forhandlinger, hvortil kom fornyet uro omkring Sortehavsflåden.

I juni 2008 advarede den russiske præsident Medvedev Ukraine om de "alvorlige følger" af et ukrainsk medlemskab af NATO og tilføjede, at det ville være et brud på aftalen af 1997. I august 2008 blussede uroen om Sortehavsflåden op igen i forbindelse med den russisk-georgiske konflikt, da dele af flåden blev forlagt til farvandet ud for Georgien, og Jusjtjenko talte om ikke at forlænge aftalen om flådens base i Sevastopol på Krim, når den udløb i 2017. Rusland spiller også en afgørende rolle som energileverandør til Ukraine, der selv kun kan dække 20 % af sit olie- og gasbehov. Dette fremgik tydeligt af gaskrisen mellem de to lande omkring årsskiftet 2005-2006, hvor det russiske gasselskab Gazprom i januar 2006 lukkede kortvarigt for gasleverancerne til Ukraine pga. uenighed om prisen.

Janukovytj bliver præsident men ender på flugt

Ukrainske nationalister fra Azov-bataljonen demonstrerer i Kyiv i oktober 2014. Enheden er blevet kritiseret for at have nazistiske sympatier.
Ukrainske nationalister fra Azov-bataljonen demonstrerer i Kyiv i oktober 2014. Enheden er blevet kritiseret for at have nazistiske sympatier.
Genya Savilov/AFP/Ritzau Scanpix.

Ukraine blev hårdt ramt af den internationale finanskrise i 2008. Eksporten af stål, landets vigtigste eksportvare, kollapsede og førte til en krise for den ukrainske valuta. Ved valget i 2010 lykkedes det Victor Janukovytj at genvinde præsidentposten. Han orienterede straks Ukraines udenrigspolitik i mere russiskvenlig retning. Senere i 2010 trådte Julija Tymosjenko tilbage efter at have tabt en tillidsafstemning i parlamentet og blev snart efter anklaget og siden fængslet for magtmisbrug – anklagerne menes i vid udstrækning at have været politisk motiverede og vakte international kritik. I juni 2010 vedtog parlamentet at opgive planerne om at søge medlemskab af NATO, men Ukraine fortsatte bestræbelserne på at knytte sig tættere til EU.

I november 2013 besluttede Janukovytj imidlertid overraskende – formentlig efter russisk pres – ikke at indgå en næsten færdigforhandlet associationsaftale med EU. Beslutningen fremkaldte omfattende protester på gaderne i Kyiv, der mindede om den orange revolution. I februar 2014 skærpedes situationen, da det kom til skyderier og omfattende uroligheder.

Et større antal oppositionstilhængere blev dræbt af sikkerhedsstyrkerne og dele af oppositionen greb også til våben, hvorved protesterne udviklede sig til et reelt oprør, det såkaldte Majdanoprør, opkaldt efter den store centrale plads i Kyiv. Det lykkedes af få en fredsaftale forhandlet på plads med bistand fra EU-repræsentanter. Protesterne fortsatte imidlertid, og umiddelbart efter flygtede Janukovytj til Rusland. Oppositionen pegede på en ny regering og udskrev valg til den 25. marts.

Valget gav Regionernes Parti 185 mandater, Fædrelandet fik 101 mandat, Vitalij Klitjkos parti Udar fik 40 mandater, Kommunistpartiet 32, Svoboda 37, og uafhængige fik 43 mandater.

Konfrontation med Rusland

Kampene mellem russiske separatister og det ukrainske militær har siden 2014 haft mange også civile ofre. Her mindesten i Donetsk for dræbte i årene 2014-16.

Rusland reagerede prompte. Det meste af Krim blev i 2014 overtaget af russisk-sindede militser og af russiske tropper, og den lokale, russisk-sindede regering udskrev en folkeafstemning om Krimhalvøens fremtidige tilknytning, som gav et stort flertal for tilknytning til Rusland. I den østlige del af landet lykkedes det i løbet af 2014 efter hårde kampe for prorussiske militser at løsrive store områder omkring Donetsk og Luhansk, som blev erklæret for selvstændige folkerepublikker. Militserne fik omfattende materiel støtte af Rusland, og egentlige kampenheder fra Rusland deltog også i slagene.

Et alvorligt tilbageslag kom da en prorussisk milits ved en fejl nedskød et malaysisk passagerfly den 8. marts 2014 og dræbte alle 239 om bord med et russisk missil. Rusland afviste ethvert kendskab til nedskydningen.

Efter Janukovytjs flugt til Rusland blev der udskrevet præsidentvalg til den 25. maj 2014. Det blev vundet af Petro Porosjenko, der havde som et programpunkt at bevare og styrke Ukraines samling. Han udskrev valg til parlamentet den 26. oktober 2014. Her fik Porosjenkos blok 21,4 % af stemmerne, mens Folkefronten, ledet af den hidtidige statsminister Arsenij Jatsenjuk, fik 21,6 %. Porosjenko forsøgte at vinde vestlig støtte samt at indgå en fredsaftale med Rusland.

Zelenskyj bliver præsident

Den 24. februar 2022 begyndte en omfattende russisk invasion af Ukraine. Her flygtende lokale nær Irpin i Kyiv-regionen.

Porosjenko blev afløst som præsident af Volodymyr Zelenskyj, der vandt præsidentvalget i 2019 i anden runde med 73,2 % af stemmerne mod Porosjenkos 24,5 %.

Ved parlamentsvalget den 21. juli 2019 fik Zelenskyjs parti Folkets Tjener 254 mandater. Det blev støttet af 43 mandater fra "For Fremtiden" og "Tillid". Oppositionen på i alt 111 udgøres af platformen "For Liv" med 43 mandater, "Europæisk Solidaritet" (Porosjenkos parti) med 25 mandater, "Fædrelandet" med 26 mandater og "Holos" (Stemme) med 20 mandater. Der er 29 uafhængige medlemmer og 27 tomme pladser.

Det politiske liv har været præget af skiftende indenrigspolitiske alliancer og forskellige forhold til EU og Rusland.

Ukraines økonomi har været præget af de såkaldte forretningsoligarker, der har spundet guld på privatiseringsprocesserne af statsejede aktiver. Det antages, at de 100 mest velhavende forretningsfolk kontrollerer omkring 44,5 milliarder dollars, hvilket tegnede sig for 27% af Ukraines BNP i september 2021. En af de rigeste er Ihor Kolomojskyj, der har været guvernør i Dnipropetrovsk-regionen, hvis fodboldhold han nu ejer. Han menes at have værdier for 1,36 mia. dollars. Han ejer tv-stationen 1+1, der sendte Volodymyr Zelenskyjs program "Folkets tjener".

Den russiske invasion i 2022

Lokale beboere sidder på en bænk i et ødelagt boligkvarter i havnebyen Mariupol ved Sortehavet d. 25. marts 2022.
Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix.
Ny grave på en kirkegård udenfor Mariupol den 22. maj 2022.
Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix.

En helt afgørende begivenhed var Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 med en stor styrke i det, den russiske præsident Putin kaldte "en speciel militær aktion". Den russiske præsident Putins begrundelse var, at Ukraine skulle demilitariseres og befries for narkomaner og nazister. De russiske tropper rykkede imod Kyiv uden dog i sidste ende at erobre byen. Ukrainerne har siden bl.a. ved hjælp af HIMARS-missiler trængt russerne østpå, så de i slutningen af september 2022 står i Donbasområdet i den østlige del af Ukraine, hvor de har godkendt de to områder Luhansk Folkerepublik og Donetsk Folkerepublik. Luhansk Folkerepublik grænser op til Rusland. Der har stået hårde kampe om Azovstal-stålværket i Mariupol. I en tv-tale den 21. september truede Putin med anvendelse af taktiske a-våben og annoncerede indkaldelse af 300.000 nye russiske soldater. Putin bekendtgjorde også, at der ville blive afholdt folkeafstemninger i regionerne Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson om tilslutning til Rusland, i praksis de del af områder, som Rusland holdt besat, dvs. for Zaporizjzjas vedkommende fx ikke selve byen Zaporizjzja. Disse afstemninger, som blev afholdt fra den 23. til den 27. september 2022, havde angiveligt en overvældende valgdeltagelse og et overvældende flertal (99%) for tilslutningen til Rusland, men deres afvikling og gyldighed blev ikke anerkendt af det internationale samfund. Alligevel blev resultatet bekræftet af præsident Putin i en stor tv-tale til Ruslands Føderale Forsamling (medlemmer af Dumaen og Senatet) den 30. september. Talen var samtidig et hårdt angreb på USA og NATO, der beskyldtes for kun at være ude på at nedbryde Rusland.

Den ukrainske præsident Zelenskyj har genfremsat ønsker om optagelse i EU. Samtidig har han opfordret NATO til at oprette en flyveforbudszone over Ukraine, men forgæves.

Ukraine modtog efter invasionen omfattende hjælp fra en række vestlige lande i form af finansiel støtte og leverancer af militært materiel. Samtidig blev der vedtaget omfattende økonomiske sanktioner mod Rusland, der også indebar delvist stop for import af russisk energi.

Tidligt under invasionen nåede de fremrykkende russiske tropper frem til udkanten af Kyiv. Det ukrainske militærs modstand betød imidlertid, at den russiske invasionshær i forårets løb koncentrerede indsatsen i det østlige og sydlige Ukraine. De russiske bombardementer førte til omfattende ødelæggelser i mange byer og tusindvis af døde.

FN's Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) oplyste i september 2022 at der var registreret 4.200 civile dødsofre, men advarede om at det reelle tal kunne være højere. UNHCR havde registreret 7.405.590 millioner ukrainere, der var flygtet ud af landets efter den russiske invasion. De flestge, ca. 2,7 mio. er flygtet eller deporteret til Rusland, men 1,4 mio. er flygtet til Polen. Den russiske forsvarsminister Sergej Sjojgu sagde den 21. september 2022, at der siden slutningen af februar 2022 var omkommet 5.937 soldater. Han sagde samme dag, at der ville blive indkaldt 300.000 reservister.

Den 1. oktober befriede de ukrainske styrker byen Lyman i Donetskregionen samt nogle mindre landsbyer i samme område, og i dagene efter rykkede den ukrainske hær også frem i det sydlige Ukraine langs Dnipro-floden i Khersonregionen. Danmark har indtil nu forsynet den ukrainske hær med missiler og pansrede mandskabsvogne. Foreløbig har ingen lande sendt moderne vestlige kampvogne til Ukraine.

Den 7. oktober 2022 blev Krimbroen, der forbinder Rusland med den besatte Krimhalvø med jernbanespor og vejbaner, ramt af en voldsom eksplosion, som ukrainerne menes at stå bag. Broen er Ruslands væsentligste forsyningslinje til de russiske militære styrker på Krim og i det sydlige Ukraine. Den 10. oktober 2022 fra 6.20 til 11.15 rettede russerne til gengæld missilangreb mod Kyiv og mindst ti andre både øst- og vestukrainske byer, heriblandt byer, bl.a. Lviv, Ternopil, Dnipro, Zjytomir, Ivano-Frankivsk, Khmelnytskyj, Vinnytsia, Kirovohrad, Kharkiv og Zaporizjzja. Flere af disse byer, især dem længst vestpå, havde ellers ikke været angrebet siden invasionens begyndelse i februar. Angrebet fandt sted midt i myldretiden på ugens første skole- og arbejdsdag, og midt i boligområder og tæt ved både skoler og legepladser. Foreløbige optællinger viser mindst 11 døde og 89 sårede. Dertil kommer udbombede bygninger og brændende biler.

Status som EU-kandidatland

Den 8. november 2023 anbefalede EU-Kommissionen medlemslandene at give grønt lys til at indlede optagelsesforhandlinger med Ukraine. Forinden havde Ukraine opfyldt 90 procent af de betingelser, EU havde stillet for at give landet kandidatstatus, herunder en styrkelse af landets antikorruptionskontor og større gennemsigtighed vedrørende ejerskab af medier.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig