Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning, selvejende institution 1984-2002 med det formål at formidle rådgivning, dokumentation og erfaringer fra forsøgs- og udviklingsarbejde såvel inden for sine kerneområder som på tilgrænsende sociale, arbejdsmæssige og kulturelle områder. Centeret, hvis virksomhed kunne benyttes af fx foreninger, organisationer, myndigheder og enkeltpersoner, deltog også i internationalt samarbejde.