Udgiverselskabet for Danmarks nyeste Historie, stiftet i 1951 for at forestå udgivelsen af P. Munchs politiske erindringer (1959-67). I 1961 påbegyndte selskabet en systematisk udforskning af besættelsestidens politiske historie. De forskere, der var knyttet til selskabet, opnåede begunstiget arkivadgang, hvilket skabte betydelig debat. Efter udgivelsen af en række grundlæggende monografier om besættelsestidens historie svandt selskabets virksomhed ind. Det overgik i 1992 til det nyoprettede Selskabet til samtidshistorisk forskning.