UTC, Coordinated Universal Time, det internationale tidsmål, der bl.a. ligger til grund for zonetid (se tidszone); det blev indført officielt i 1972. UTC er baseret på TAI (International Atom Tid, se atomtid), men der indskydes jævnlig skudsekunder, så UTC aldrig afviger mere end 0,9 s fra den astronomiske tid UT1, der er baseret på Jordens rotation (se UT). Radiotidssignaler med UTC udsendes bl.a. fra Frankfurt am Main. Dansk normaltid er UTC + 1 time.