UMS, Universal Maintenance Standard, (eng.), et amerikansk akkordlønsystem baseret på tidsstudier.