Tysk Østafrika, tysk koloni, der omfattede Tanganyika, det nuv. Burundi og Rwanda samt en lille del af det nuv. Mozambique. Området blev anerkendt som tysk interessesfære på Berlinkonferencen 1884-85, men kontrollen sikredes kun gradvis. Kolonien blev efter 1. Verdenskrig et mandatområde under Folkenes Forbund. Administrationen af Tanganyika blev overdraget til Storbritannien, mens Belgien overtog Burundi og Rwanda. Se også Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft.