Tyrtaios, midten af 600-t. f.Kr., græsk elegisk digter, der i kraft af sine politisk-ideologiske digte med emner knyttet til Spartas historie og militære kodeks fik status som Spartas nationaldigter. De alexandrinske filologer samlede hans digte i fem bøger; heraf er ca. 20 fragmenter bevaret, hvoraf muligvis tre er hele digte. Sparta var på Tyrtaios' tid impliceret i en voldsom krig (2. Messeniske) og politiske kriser, der afspejles i hans digte, hvor mod, tapperhed og vilje til at ofre sig for fællesskabet er centrale temaer. Sproget er det for den elegiske genre sædvanlige ioniske med mange Homerreminiscenser og enkelte dorismer.