Tyrifjorden, bred, forgrenet sø NV for Oslo; 138 km2. Dens vigtigste tilløb er Storelva og Sokna, og afløbet sker gennem Drammenselva. Mod nord ligger det åbne og frodige landskab Ringerike med byen Hønefoss; ellers består Tyrifjordens omgivelser mest af skovklædte skrænter.