Tyrafeltet

Tyrafeltet. Tv. en indvindingsplatform, hvor produktionsboringer og ventilationsarrangementer er samlet. Dernæst en borerig af jack-up-typen (med de tre gitterben), som er i færd med en produktionsboring ned gennem endnu en indvindingsplatform. Foran boreriggen afbrændingsplatformen, hvor overskudsgas afbrændes. Yderst th. behandlings- og beboelsesplatformen, hvor kulbrinten separeres i gas, olie og vand, og hvor mandskabet bor. Mellem boreriggen og behandlingsplatformen en pumpeplatform med pumpestation for kulbrintetransport i rørledninger til andre felter og til land.

.

Artikelstart

Tyrafeltet, det største af de danske gasfelter i Nordsøen, beliggende ca. 200 km vest for Esbjerg. Det bidrog i en årrække omkring årtusindskiftet med næsten halvdelen af den samlede danske naturgasproduktion.

Tyrafeltet blev dannet ved en svag ophvælvning af kalklag over en saltstruktur. Reservoiret, der består af kalksten fra Danien og Øvre Kridt, ligger ca. 2000 m under havniveau og har et areal på 90 km2. Tyrafeltet blev fundet i 1968, og produktionen indledtes i 1984 med Dansk Undergrunds Consortium (DUC) som operatør.

Feltet forventes at have reserver på ca. 60 mia. Nm 3 gas og ca. 26 mio. m3 olie. Af disse var ved udgangen af 2004 produceret 37 mia. Nm3 gas og 22 mio. m3 olie. Den daglige produktion i 2004 var 7 mio. m3 gas og 2000 m3 olie. Ved udgangen af 2004 var der 43 produktionsbrønde, hvoraf de 27 var vandrette, samt 20 injektionsbrønde.

Tyrafeltet har to platformskomplekser til injektion, indvinding og behandling. Olieproduktionen føres i land med rørledning fra Gormfeltet, mens gassen føres i land fra Tyra Øst.

I 2003 blev Tyra Sydøst-feltet sat i produktion som en satellit til Tyrafeltet. Dette felt, der ligger i umiddelbar forlængelse af Tyrafeltet, indeholder reserver på ca. 12 mia. Nm3 og 5 mio. m3 olie. 2013 blev en udvidelse af feltet igangsat. 12 nye brønde etableres, og der forventes en produktion på 50 mio. tønder olie og gas over de næste 30 år.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig