Tyge af Børglum, Toke, antagelig død 19.5.1177, dansk biskop i Børglum Kloster. Han omtales af Saxo som en af kong Erik 3. Lams folk. Ca. 1175 oprettede Tyge på hans eget gods Ø Kloster i Limfjorden, der var et benediktinerkloster for nonner.