Tyge Bost, d. 1266, dansk kammermester. Bost var sandsynligvis af Hvideslægten. Som en af hertug Abel af Sønderjyllands mænd førte han i 1250 kong Erik 4. Plovpenning ud på Slien, hvor denne dræbtes. I 1251 blev han efter kongeskiftet kong Abels kammermester.