Tyge A. Christensen, Tyge Ahrengot Christensen, 1918-1996, dansk botaniker, lektor ved Københavns Universitet, æresdoktor sammesteds 1986. Christensen skrev i 1962 en banebrydende lærebog om algernes systematik og biologi. Hans forskning omhandlede gulgrønalgeslægten Vaucheria. Derudover var han blandt initiativtagerne til The International Phycological Society og medredaktør af Phycologia (1961-69), og han var medlem af den internationale navnekomité for alger (1959-87). Christensen var medlem af Danmarks Naturfredningsforenings Naturvidenskabelige Udvalg (1956-64) og af Naturfredningsrådet (1973-77). Til minde om ham har Int. Phycological Society indstiftet The Tyge Christensen Prize, der uddeles hvert andet år. Prisen på 5000 dollar gives for den bedste videnskabelige artikel om alger publiceret i selskabets tidsskrift i de to foregående år.