Tuomo Mannermaa var en finsk luthersk teolog, fra 1980 professor i økumenisk teologi i Helsinki. Som Lutherfortolker dannede han skole, og i 1990'erne vakte han international opmærksomhed ved at insistere på, at Kristi reale nærvær i den retfærdiggørende tro ifølge Luther guddommeliggør mennesket, dvs. giver det del i Guds væsen, som først og sidst er kærlighed. Mannermaa så selv sin Luthertolkning som et bidrag til dialogen med såvel ortodoks som katolsk teologi.