Tulsidas, 1532-1623, indisk religiøs digter. Der findes kun sparsomme biografiske oplysninger om Tulsidas; men det vides, at han opgav sit ægteskab for at leve som asket, og at han tilbragte det meste af sit voksne liv i Varanasi. Hans hovedværk, Ramcaritmanas, er skrevet (efter 1574) på hindidialekten avadhi. Værket, der bl.a. benytter det berømte sanskritepos Ramayana som kilde, skildrer Ramas levnedsløb. Yderligere tilskrives en halv snes religiøse værker Tulsidas. Rama, der er en af guden Vishnus fremtrædelsesformer, er den guddom, som Tulsidas oftest lovpriser i sine værker, der gennemstrømmes af en inderlig bhaktireligiøsitet (se bhakti).