Tullio Regge var en italiensk teoretisk fysiker, præsident for Institute for Scientific Interchange Foundation ved Torino. Regge udviklede 1959-1961 en matematisk metode til klassifikation af elementarpartikler inden for rammerne af den såkaldte S-matrix-teori. Han viste, at partiklerne ligger på Regge-trajektorier givet ved deres masse og spin. Teorien dominerede meget af partikelfysikken i 1960'erne og førte til modeller, der dannede basis for senere teorier om superstrenge (se strengteorien).