Truso, international handelsplads fra vikingetiden i Polen ved floden Wisłas udløb i Østersøen. Udgravninger har påvist kontakter til Skandinavien. Købmanden Wulfstan berettede ca. 890, at der var syv døgns sejlads fra Hedeby til Truso.