Trolle

Trolle. Adelsslægten Trolles våbenskjold fremstår i rødt og guld. På det gyldne skjold ses en rød, hovedløs trold med et tungerækkende ansigt på maven; oven på hjelmen et ligeledes tungerækkende troldehoved. Sammenhængen mellem slægtsnavnet og våbenskjoldet er tydelig, men der findes ikke en entydig forklaring på slægtens anvendelse af den hedenske troldefigur.

.

Trolle, svensk uradelsslægt og to danske borgerlige slægter. Adelsslægten kan føres tilbage til 1300-t., og den havde betydelige poster i den svenske centraladministration. Ved den svenske rigsråd Arvid Trolles ægteskab med Beate Thott (d. 1487) blev slægten knyttet til Danmark. Deres ældste søn, Erik (d. 1529), blev far til ærkebiskop Gustav Trolle, mens Eriks bror Jakobs (1475-1546) børn blev indgiftet i den danske højadel: Døtrene Margrethe (1511-51) og Øllegaard Trolle (1513-78) blev gift med de danske rigsråder Claus Urne (d. 1561) og Christoffer Huitfeldt (1501-59); sønnerne Børge (1501-71) og Herluf Trolle blev gift med rigshofmester Mogens Gøyes døtre Pernille (1506-52) og Birgitte Gøye og blev begge optaget i det danske rigsråd. Det var imidlertid den yngste søn, Niels Trolle (1520-65), der kom til at føre slægten videre. Hans sønnesøn Niels Trolle (1599-1667) var statholder i Norge, og fra ham nedstammer både den sidste danske linje, som uddøde med Frederik Chr. Trolle (1747-87), og den endnu eksisterende svenske friherrelige linje.

To borgerlige slægter brugte ligeledes navnet Trolle: Den ene kan føres tilbage til Rasmus Nielsen Trold (ca. 1692-1757), og denne slægt har særlig gjort sig gældende som jurister og medicinere; til den hører bl.a. juristen Jørgen Trolle, mens polarforskeren Alf Trolle tilhører den anden, som kan føres tilbage til værthusholder i København Børge Christopher Trolle (ca. 1709-74).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig