Troels Dahlerup, 1925-2006, dansk historiker, dr.theol. 1968. Dahlerup var 1956-68 arkivar ved Rigsarkivet og 1968-92 professor i historie ved Aarhus Universitet. Han beskæftigede sig navnlig med senmiddelalderens historie, som han bl.a. har skildret i disputatsen Det danske sysselprovsti i middelalderen (1968) og i Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 6, De fire stænder (1989). Hans særlige interesser var kirke-, adels- og kulturhistorie, og navnlig på de to førstnævnte områder har han med sin bevidst empiriskorienterede tilgang præget den danske forskning afgørende. Dahlerup var endvidere fagligt aktiv i fagpolitisk og videnskabeligt organisationsarbejde.