Trobrianderne, Kiriwina, lille øgruppe i Stillehavet øst for Ny Guinea. Øerne er kendt fra B. Malinowskis banebrydende antropologiske undersøgelser 1914-18. Han viste, at de melanesiske indbyggere, som var blevet opfattet som "primitive", i virkeligheden drev et højtudviklet kommunikations- og handelssystem, kula, som kunne give adgang til status, værdigenstande, ægtefæller m.m. Både til kula, til fiskeri og landbrug og til andet var der knyttet magiske forestillinger og riter; Malinowski hævdede, at disse kun kunne forstås i lyset af den materielle kultur (se funktionalisme (antropologi)) og gennem langt, grundigt feltarbejde.