Tripolikrigen, Den Italiensk-tyrkiske Krig 1911-12. I 1911 erklærede Italien Osmannerriget krig med det formål at erobre det nuværende Libyen. Italienerne greb chancen for at sikre sig en nordafrikansk koloni i ly af den fransk-tyske storkonflikt, Agadir-krisen. Tripoli, Benghazi og Tobruk blev hurtigt erobret, men pga. uventet hård modstand fra lokalbefolkningen måtte Italien begrænse krigsindsatsen til kystområderne. Ved fredsaftalen i 1912 overgav Osmannerriget Libyen til Italien, men den lokale modstand fortsatte. Tripolikrigen synliggjorde Osmannerrigets aftagende militære styrke og nationalisternes voksende indflydelse i Italien.