Tripartitum, (fork. af lat. Tripartitum opus juris consuetudinarii incluti regni Hungariae 'tredelt værk om sædvaneret i det berømmelige kongerige Ungarn'), kodifikation af den ungarske sædvaneret, trykt 1517. Lovbogen, der blev vedtaget af rigsdagen i 1514, blev grundlaget for Ungarns stænderforfatning og retsvæsen frem til 1848. Den fastslog, at lavadelen havde samme privilegier som aristokratiet, og at den samlede adel udgjorde den politiske nation, idet den repræsenterede folkesuveræniteten og legemliggjorde begrebet "kronen". De ungarske bønder blev undergivet deres herremænd, idet de blev stavnsbundne og frataget ejendomsretten til jorden.