Treuhandanstalt, (ty. 'forvaltningsanstalt'), tysk forbundsinstitution med det formål at sanere og privatisere offentligt ejede virksomheder i det tidligere DDR. Treuhandanstalt oprettedes juni 1990 og afløstes januar 1995 af fire kapitalforvaltningsselskaber med Bundesanstalt für vereinigungsbedingten Sonderaufgaben, BvS, som det vigtigste. Treuhandanstalt forvaltede DDR-økonomiens konkursmasse, dvs. industri, landbrug, offentlige værker og fast ejendom, og var i en periode DDRs største arbejdsgiver. Treuhandanstalt solgte de aktiver, der var i østtyske statslige og kooperativt ejede virksomheder, til private interessenter, men måtte ofte først gennemføre hårdhændede saneringer med lukning af uproduktive, farlige og miljøskadelige produktioner. Treuhandanstalt kom dermed til at stå for omfattende afskedigelser og blev almindeligt forhadt i den østtyske befolkning. Treuhandanstalts første chef, Detlev Carsten Rohwedder (1932-91), blev myrdet af Rote Armee Fraktion i et forsøg på at slå politisk mønt på denne stemning. Af de oprindelige 47.000 sager resterede 1.1.1999 4200 virksomheder og 4500 ejendomme hos BvS.