Tremagtspagten, defensiv alliance mellem Tyskland, Italien og Japan, indgået 27.9.1940. Pagten udgjorde det traktatmæssige grundlag for staternes samarbejde under 2. Verdenskrig. I november 1940 tiltrådte Ungarn, Rumænien og Slovakiet pagten; i 1941 Bulgarien og Jugoslavien. I Jugoslavien førte dette til regeringens fald, hvorpå landet forlod alliancen. Senere i 1941 underskrev Kroatien dog pagten. Se også Aksemagterne.