Tredje Maj-forfatningen, polsk forfatning fra 1791. Den styrkede kongen og den centrale politiske magt, forbedrede centraladministrationen og finansforvaltningen og afskaffede retten til liberum veto. Forfatningen fastslog, at alle love, der fik flertal i Rigsdagen, var gyldige. Stormændenes politiske rolle formindskedes, bybefolkningen fik politiske og sociale rettigheder, og bønderne fik lovens og regeringens beskyttelse. Forfatningen mødte opposition blandt de magtfulde stormænd, som dannede Targowica-konføderationen. Ved Polens anden deling 1793 blev Tredje Maj-forfatningen annulleret.