Trapezunt, byzantinsk eksilkejserrige 1204-1461 med hovedstad i byen Trapezunt (nuværende Trabzon) i det nordøstlige Lilleasien. Byen Trapezunt havde været en ret ubetydelig provinshovedstad, men voksede i omfang, befæstning og rigdom under kejserdømmet. Riget omfattede en smal landbræmme langs Sortehavets sydkyst. Rigdommen skyldtes byens placering for enden af en handelsrute fra det nordlige Mesopotamien til Sortehavet.