Transamazonica, hovedvej i Brasilien, der strækker sig fra Atlanterhavet i øst til Perus grænse i vest; i alt 6368 km. Vejen blev anlagt efter 1968 som led i et udviklingsprogram, der skulle fremme moderniseringen af det tyndtbefolkede regnskovsområde Amazonas og knytte landets økonomiske centre til hinanden. I forvejen var vejene Cuiabá-Porto Velho og den nord-syd-gående vej Brasília-Belém anlagt (1964). Anlægget skulle løse en række af landets problemer: øge erhvervsmulighederne for at lette befolkningspresset mod syd ved bl.a. at skaffe jord til jordløse bønder, lette adgangen til områdets mineralforekomster (fx i Carajás), give adgang til nye kvægfarme, modernisere skovdriften og lette eksporten. Målene er delvis blevet opfyldt, men det er sket på bekostning af de indfødtes levevilkår og med en øget rydning af regnskoven til følge.