Trades Union Congress, TUC, Storbritanniens største faglige landsorganisation, dannet 1868. TUC oprettede i 1900 Labour Representation Committee, som i 1906 blev til Labour Party. Fra 1. Verdenskrig spillede TUC en vigtig politisk rolle, men organisationen har aldrig haft stor indflydelse i overenskomstsammenhæng. I 2006 havde TUC ca. 6.5 mio. medlemmer fordelt på 59 medlemsforbund. Se Storbritannien (fagbevægelse).