Tove, midten af 1100-t., Valdemar 1. den Stores frille, i senere folkeviser knyttet til Valdemar 4. Atterdag. Tove har givetvis som andre kongelige friller tilhørt en stormandsslægt.