Torgny Segerstedt, 1876-1945, svensk religionsforsker og publicist. Segerstedt udgav flere religionsvidenskabelige afhandlinger, bl.a. Till frågan om polyteismens uppkomst (1903) og Det religiösa sanningsproblemet (1912). I 1912 vakte indstillingen af ham til teologisk professor i religionshistorie og -filosofi ved Lunds Universitet protester fra kirkelige kredse, der fandt ham for lidt rettroende. I stedet blev han humanistisk professor i religionshistorie ved Stockholms högskola i 1913, men allerede i 1917 forlod han professoratet for at blive chefredaktør for Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, som han i flere år havde skrevet kommentarer til. I Segerstedts tid som chefredaktør blev bladet et markant organ for liberale synspunkter, og hans polemiske lederartikler gjorde det kendt. Særlig vakte hans polemik mod Hitler-Tyskland opsigt med dens klare og gentagne påpegning af, at Det Tredje Riges politik måtte føre til krig i Europa. Som konsekvens af denne holdning angreb han også den svenske regerings eftergivenhedspolitik over for Tyskland; et kraftigt tysk diplomatisk pres standsede ikke hans indsats. En del af hans kommentarer "I dag" blev aftrykt i det illegale Information, og der er udgivet flere udvalg af hans artikler.