Torben Schousboe, f. 1937, dansk musikforsker. Han tog organisteksamen 1960 og blev 1968 mag.art. fra Københavns Universitet, hvor han samme år blev amanuensis og siden lektor (1972-96). Schousboe har især forsket i Carl Nielsen og udgav 1983 dennes dagbøger og brevveksling med Anne Marie Carl Nielsen.